مسئولیت کارفرما در خصوص تحویل وسایل حفاظت فردی به کارگران

توجه داشته باشیم که با استناد به ماده 91 قانون کار ، صِرف تهیه وسایل حفاظت فردی و قراردادن آنها در اختیار کارگران ، رافع تمامی مسئولیت کارفرما در این خصوص نخواهد بود

ماده 91- كارفرمايان و مسئولان كليه واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون مكلفند براساس مصوبات شورايعالي حفاظت فني براي تأمين حفاظت و سلامت وبهداشت كارگران در محيط كار، وسايل وامكانات لازم را تهيه و در اختيار آنان قرار داده و چگونگي كاربرد وسايل فوق الذكر را به آنان بياموزند و درخصوص رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي نظارت نمايند. افراد مذكور نيز ملزم به استفاده و نگهداري از وسايل حفاظتي وبهداشتي فردي و اجراي دستورالعمل هاي مربوطه كارگاه مي باشند.

 کارشناس غلامرضابخارایی

تماس با من :

آدرس ایمیل : gh.bokharaei@gmail.com

شماره تماس : 

09901252997

ارایه هرگونه رهنمودومشاوره ، در زمینه حوادث کاری ومسئولیت اشخاص رایگان است


/ 0 نظر / 5 بازدید