# قصور

حادثه در پروژه ساختمانی به علت خطای کارگرومسئولیت پیمانکاران

 حادثه در پروژه ساختمانی به علت خطای کارگرو مسئولیت پیمانکاران در ارتباط با این خطا   سؤال :   من دریک پروژه ساختمانی پیمانکار جزء هستم ، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 49 بازدید