# حوادث_کاری

حادثه به علت هُل دادن کارگری توسط کارگر دیگروافتادن او برروی دستگاه بدون حفاظ

حادثه به علت هُل دادن کارگری توسط کارگر دیگروافتادن او برروی دستگاه بدون حفاظ و مسئولیت کارفرما   سؤال :     جناب بخارایی ، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 33 بازدید

حادثه برای کارگری که برای اولین باردرکارگاه با کاترکار میکرده و مسئولیت کارفرما

حادثه برای کارگری که برای اولین بار در کارگاه با کاترکار می کرده و مسئولیت کارفرما سؤال: در کارگاه ما با وسیله کاتر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید

حادثه برای مسئول ایمنی و مسئولیت کارفرما در ارتباط با حادثه برای مسئول ایمنی

حادثه برای مسئول ایمنی و مسئولیت کارفرما در ارتباط با حادثه برای مسئول ایمنی   سؤال:   من مسئول ایمنی شرکت هستم که هنگام تردد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 36 بازدید

حادثه در پروژه ساختمانی به علت خطای کارگرومسئولیت پیمانکاران

 حادثه در پروژه ساختمانی به علت خطای کارگرو مسئولیت پیمانکاران در ارتباط با این خطا   سؤال :   من دریک پروژه ساختمانی پیمانکار جزء هستم ، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید

حادثه برای کارگر پیمانکار در حین انجام کاری که به دستور پیمانکار دیگری انجام می

حادثه برای کارگر پیمانکار در حین انجام کاری که به دستور پیمانکار دیگری انجام می داده است سؤال :   من پیمانکار در پروژه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 31 بازدید

حادثه به علت استفاده کارگرازنردبان معیوب علیرغم وجودنردبان سالم ومسئولیت کارفرما

حادثه به علت استفاده کارگر از نردبان معیوب علیرغم وجود نردبان سالم در کارگاه ومسئولیت کارفرما سؤال:   اگر کارگری علیرغم بودن نردبان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید

عدم استفاده از انبرک هنگام کار با دستگاه پرس پدالی و مسئولیت کارفرما

عدم استفاده از انبرک هنگام کار با دستگاه پرس پدالی و مسئولیت کارفرما    سؤال:   من کارگاه پرسکاری دارم و چند دستگاه پرس پدالی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید