حادثه با دستگاه پرس و مسئولیت کارفرما

حادثه با دستگاه پرس و مسئولیت کارفرما

سؤال:

اگربرایگذاشتن وبرداشتن قطعه کار به زیر پرس  به کارگران انبرک داده شود و کارگری از آن استفاده ننماید وهنگامی که قطعه کاررا زیر پرس گذاشته پایش روی پدال حفاظ داررفته و پرس عمل کند و دچار حادثه شوداینکه کارگرازانبرک استفاده ننموده است و دقت نکرده و پایش را روی پدال فشرده و حادثه رخ داده است نظر جنابعالی در خصوص مسئولیت کارفرما و کارگردر این حادثه چه می باشد

 پاسخ :

 با استناد به ماده 55آیین نامه مقررات حفاظتی پرس ها (پرس کاری سرد) که مقرر می دارد

«از پدال پایی فقط در صورتی استفاده شودکه پرسکار به طور اطمینان بخشی  حفاظت شده باشد مانند هنگام استفاده  از قالب های محفوظ»

و با توجه به اینکه در اینگونه مواقع پرس باید به سیستم فرمان دوشستی که همزمان عمل نماید مجهز باشد یعنی راه اندازی پرس هنگامی صورت گیرد که هر دو شستی با هم فشرده شود تا به هیج عنوان هنگام عمل پرس دست کارگر در منطقه خطرقرارنگیرد

ماده  15 آیین نامه مقررات حفاظتی پرس ها (پرس کاری سرد)   -  راه  اندازی  دودستی  Two Hands Tripping Devices

راه اندازی دو دستی به وسیله‎ای اطلاق می شود که جهت انجام عمل پرس نیاز به فشار همزمان با هر دو دست پرسکار دارد. به طوری که در هنگام پایین آمدن ضربه زن، دست‎های اپراتور را از منطقه خطر دستگاه دور نگاهدارد. این وسایل راه اندازی می‎توانند به صورت برقی یا هوای فشرده یا مکانیکی عمل نمایند.

 و نیز مستندا ً به بنداز 2ماده 143آیین نامه مذکور که مقرر می دارد

«این ابزارها (منظور  همان انبرکی که سئوال کننده اظهار داشته )نبایستی به هیچ وجه جایگزین روش های حفاظ گذاری منطقه عمل پرس ها شوند»

بنابراین از نقطه نظر کارشناسی اینجانب، کارفرما به علت عدم رعایت مقررات ذکر شده مسئول می باشد

اما عدم استفاده از انبرک توسط کارگر نیز نیز بی تأثیر در بروز حادثه نبوده است زیرا کارگر نیز با استناد به ماده 91 قانون کار مکلف به اجرای دستورالعمل های کارگاه نیز می باشد که کارشناس بررسی کننده حادثه بنا به استنباطی که از بررسی ها و بازدید میدانی خود که به عمل آورده حاصل می نماید میزان تأثیر پذیری بروز حادثه را ازعلل مذکور باید مورد ارزیابی قرار دهد

ماده ۹۱قانون کار:

«کارفرمایان ومسئولان کلیه واحد های موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت وسلامت وبهداشت کارگران در محیط کار ،وسائل وامکانات لازم را تهیه ودراختیار آنان قرار داده وچگونگی کاربرد وسائل فوق الذکر را به آنان بیاموزند ودر خصوص رعایت مقررات حفاظتی وبهداشتی نظارت نمایند ۰ افراد مذکور نیز ملزم به استفاده ونگهداری از وسائل حفاظتی وبهداشتی وفردی واجرای دستورالعمل های مربوطه کارگاه میباشند »

 

 

**************************************

 بدیهی است که  پاسخ داده شده به سؤال بالا  نظر  کارشناسی اینجانب می باشد و نظر دیگرکارشناسان می تواند با نطر کارشناسی اینجانب متفاوت باشد

**************************************

غلامرضا بخارایی

کارشناس رسمی دادگستری در رشته حوادث ناشی از کار

ارزیاب خسارت بیمه ای در رشته مسئولیت مدنی حرفه ای

*************************************

وبلاگ پرسش و پاسخ حوادث ناشی از کار

 http://bokharaei.persianblog.ir/

***************************************

  آدرس وب سایت        http://masouliat.ir/

 آدرس وبلاگ          http://bokharaei.blog.ir/

****************************************

آدرس کانال تلگرام :

  https://telegram.me/bokharaey

****************************************

  انتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع است

************************************************

 

 

/ 0 نظر / 32 بازدید