عدم استفاده از انبرک هنگام کار با دستگاه پرس پدالی و مسئولیت کارفرما

عدم استفاده از انبرک هنگام کار با دستگاه پرس پدالی و مسئولیت کارفرما

 

 سؤال:

 

من کارگاه پرسکاری دارم و چند دستگاه پرس پدالی داریم وبه کارگران پرسکار خود انبرک داده ام تا قطعات را با آن به زیر پرس بگذارند و بردارند و از آنها امضاء دارم که در بودن و نبودن من حق ندارند که با دست قطعه را گذاشته و بردارند ، سؤال من این است که اگر در غیاب من از انبرک استفاده نکنند و دچار حادثه شوند ارتباطی به من دارد یعنی من مقصرم

 

 

پاسخ :

 

 

 

با توجه به اینکه شما به کارگران انبرک داده و آنان نیز متعهد گردیده اند که در حضور و غیاب شما از انبرک استفاده نمایند و در صورتیکه در غیاب شما از انبرک استفاده ننموده و دچار حادثه شوند ، بدیهی است که کارشناس باید میزان تأثیر پذیری بروز حادثه را از این خطای کارگر مورد ارزیابی قراردهد

و به استناد قسمت اخیر ماده 91 قانون کار مسئول هستند

ماده 91

کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون مکلفند براساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت وبهداشت کارگراان در محیط کار ، وسایل وامکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و درخصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی وبهداشتی فردی و اجرای دستورالعملهای مربوطه کارگاه می باشند .

 

اما اینکه سؤال نموده اید که شما هم مسئول هستید یا خیر ، به اطلاع شما میرسانم که با استناد به ماده 55 و بند 1 از ماده 142 آیین نامه و مقررات حفاظتی پرس ها (پرسکاری سرد فلزات) مصوب  75/2/8 که چنین مقرر می دارند :

 

 ماده 55- از پدال یا کنترل پایی فقط در صورتی استفاده شود که پرسکار بطور اطمینان بخشی حفاظت شده باشد مانند هنگام استفاده از قالب های محفوظ .

ماده 142- در مواقعی که لازمست برای قرار دادن و برداشتن قطعه کار و رد کردن قطعات چسبیده و گیر کرده یا کناره های ورق از قالب ، پرسکار به منطقه عمل پرس نزدیک شود استفاده از ابزارهای دستی برای تغذیه پرس توصیه می شود تا کارگر مجبور نباشد از دست یا انگشتان خود استفاده نماید.

1-این ابزارها نبایستی به‎هیجوجه جایگزین روش های‎حفاظ گذاری منطقه ‎عمل پرس ها شوند.

ماده 91

کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون مکلفند براساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت وبهداشت کارگراان در محیط کار ، وسایل وامکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و درخصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی وبهداشتی فردی و اجرای دستورالعملهای مربوطه کارگاه می باشند .

 

بنابراین شما هم مسئول هستید

کارشناس غلامرضا بخارایی

______________________________________

بدیهی است که هر گونه مطلبی که در آن نظریه کارشناسی ابراز شده باشد نظریه کارشناسی اینجانب می باشد و نظریه دیگرکارشناسان می تواند با نطریه کارشناسی اینجانب متفاوت باشد

_____________________________________

 http://bokharaei.persianblog.ir/

_____________________________________

  آدرس وب سایت       http://masouliat.ir/

 آدرس وبلاگ       http://bokharaei.blog.ir/

 _____________________________________

آدرس کانال تلگرام :

  https://telegram.me/bokharaey

 _____________________________________

  انتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع است

 

/ 0 نظر / 19 بازدید