حادثه درمجتمع های تعمیرگاهی با مالکیت واحد ومسئولیت مالک

حادثه درمجتمع های تعمیرگاهی با مالکیت واحد ومسئولیت مالک

سؤال:

من دارای یک تعمیر گاه بزرگ هستم که اجرای قسمت های مختلف کار را به استا د کارهای وارد به کار و کار بلد سپرده ام در واقع به پیمان داده ام و کار ما به گونه ای است که هر لحظه ممکن است حادثه ای رخ دهد ، با این حساب که من کارها را به پیمان داده و اشخاصی هم که کار را به پیما ن گرفته اند کاملا ً وارد به کار هستند اگر حادثه ای رخ دهدآیا  ممکن است من هم مقصر شوم

 پاسخ :

ابتدا نظر شما را به ماده 11 آیین نامه عمومی ایمنی در تعمیرگاههای وسیله نقلیه مصوب 1387/5/8جلب می کنم

 ماده11- درمجتمع های تعمیرگاهی با مالکیت واحد که اجرای قسمت های مختلف کار به پیمانکاران مختلف محول گردیده است، هر پیمانکار جزء در محدوده پیمان خود مسئول اجرای مقررات این آئین نامه بوده و مالک مسئول نظارت و ایجادهماهنگی بین آنها خواهد بود

لذا همانگونه که مشاهده می گردد ماده 11 آیین نامه مذکور نیز شما را مکلف به نظارت و ایحاد هماهنگی بین آنها نموده است و حسب مستفاد از ماده 11که پیمانکار جزء را مسئول اجرای مقررات  آیین نامه فوق الاشاره در محدوده پیمان خود کرده و سپس بلافاصله صحبت از نظارت مالک نموده با این عبارت که « و مالک مسئول نظارت و ایجادهماهنگی بین آنها خواهد بود» لذا آنچکه از این تکلیفِ مقررشده  برای شما یعنی نظارت و هماهنگی ، مستفا د می گردد نظارت و ایجاد هماهنگی توسط شما رادر زمینه  اجرای آیین نامه مذکور توسط پیمانکاران  متبادر به ذهن می نماید فلذاممکن است از نقطه نظر بعضی از کارشناسان مستندا ً به مقررات مذکور  به میزانی که بروز حادثه متأثرازعدم نظارت شما در امر اجرای مقررات آیین نامه مورد نظر از سوی پیمانکاران و عدم ایجاد هماهنگی بین پیمانکاران توسط شما برای کارشناس استنباط گردد به همان میزان مسئول قلمداد شوید

در خاتمه مجددا ً متذکر می گردد که  با توجه به اینکه نظریات کارشناسان و استنباطات آنان  گوناگون می باشد لذا ممکن است در صورت بروز حادثه بعضی از کارشناسان با توجه به اینکه شما کار را به اشخاص کار بلد و ذیصلاح سپرده اید اکتفا نموده و شما را  مسئول ندانند و نیز بعضی از همکاران اینجانب ممکن است بنا به استدلال بالا شما را نیز درصدی مسئول بدانند که استدلال اخیرالذکر غالب بر استدلالی است که شما را مسئول نمی داند و در خصوص اینکه اظهار می دارید که کار را به افراد کاربلد سپرده اید با ید توجه داشته باشید که ماده 13 آیین نامه مذکور چنین مقرر می دارد

«ماده13- کلیه متصدیان و شاغلین واحدهای تعمیرگاهی باید دارای پروانه مهارت و گواهینامه آموزشی معتبر باشند.»

در خاتمه باید توجه داشته باشیم  که با استناد به ماده 10همین آیین نامه  متصدی هر واحد در محدوده کار خود مسئول اجرای مقررات این آیین نامه می باشد و درفضاهای کار مشترک ، مسئولیت با تمامی متصدیان است

ماده 10- در مجتمع های تعمیرگاهی متصدی هر واحد در محدوده کار خود مسئول اجرای مقررات این آیین نامه می باشد و درفضاهای کار مشترک ، مسئولیت با تمامی متصدیان است.

**************************************

 بدیهی است که  پاسخ داده شده به سؤال بالا  نظر  کارشناسی اینجانب می باشد و نظر دیگرکارشناسان می تواند با نطر کارشناسی اینجانب متفاوت باشد

**************************************

غلامرضا بخارایی

کارشناس رسمی دادگستری در رشته حوادث ناشی از کار

ارزیاب خسارت بیمه ای در رشته مسئولیت مدنی حرفه ای

*************************************

وبلاگ پرسش و پاسخ حوادث ناشی از کار

 http://bokharaei.persianblog.ir/

***************************************

  آدرس وب سایت        http://masouliat.ir/

 آدرس وبلاگ          http://bokharaei.blog.ir/

****************************************

آدرس کانال تلگرام :

  https://telegram.me/bokharaey

****************************************

  انتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع است

 

************************************************

/ 0 نظر / 15 بازدید